• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja w cyklu 2022-2023 na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia podyplomowe w zakresie zarządzania - Master of Business Administration (MBA)

Szczegóły
Kod SP-MBA
Jednostka organizacyjna Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Czas trwania 1-letnie (2 semestry)
Adres komisji rekrutacyjnej podyplomowe@wse.edu.pl
Godziny otwarcia sekretariatu pon. -pt. 8.30 -15.30
Adres WWW https://www.wse.edu.pl/pl/dla-kandydata/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/master-of-business-administration
  Zadaj pytanie
Tura 1 (14.01.2023 00:00 – 14.04.2024 23:59)

O kierunku

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i wzmocnienie praktycznych umiejętności niezbędnych do kierowania organizacją. Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów pozwolą podnieść efektywność zarządzania zespołem, projektem, działem, firmą, a przede wszystkim rozwinąć osobiste kompetencje w zakresie zarządzania sobą i innymi w trudnych sytuacjach interpersonalnych i podejmowaniu decyzji biznesowych. Nowoczesna, wszechstronnie wykształcona kadra zarządzająca to podstawa sukcesu każdej organizacji, zwłaszcza w czasach dynamicznie zmieniającego się otoczenia. Szczególne wymagania w tym względzie dotyczą menedżerów odpowiedzialnych za strategiczne zarządzanie organizacją.

Program studiów kładzie nacisk na praktyczne aspekty funkcjonowania w biznesie. W trakcie zajęć prezentowane są i analizowane liczne przykłady pochodzące z praktyki. Dzięki dużemu udziałowi zajęć o charakterze warsztatowym prowadzonych w małych grupach, słuchacze otrzymają zarówno wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, jak też nabędą umiejętności wykonywania analiz niezbędnych przy tworzeniu planów strategicznych i operacyjnych, opracowywania tych planów, prowadzenia negocjacji, rozwiązywania konfliktów oraz posługiwania się wieloma innymi instrumentami potrzebnymi w pracy zespołowej. Dyskusje prowadzone w trakcie zajęć pozwalają na wymianę doświadczeń i nawiązanie kontaktów, które posłużą w dalszej karierze zawodowej.

Studia kierowane są do menedżerów wyższych szczebli, ludzi biznesu oraz osób zainteresowanych problematyką zarządzania. Absolwent kierunku „Podyplomowe studia w zakresie zarządzania Master of Business Administration” zostanie wyposażony w kompleksową wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą mu skuteczniej zarządzać organizacją. Absolwent będzie potrafił posługiwać się zarówno syntetycznymi narzędziami wspierającymi podejmowanie decyzji strategicznych i operacyjnych, jak również posiądzie umiejętności miękkie dotyczące zarządzania zespołami, poprawnej komunikacji i wielu innych dziedzin wspierających zarządzanie.

Program kształcenia na kierunku został przyporządkowany obszarowi nauk społecznych. Obejmuje on zagadnienia z zakresu: ekonomia i finanse, zarządzanie oraz nauki prawne (głównie z zakresu prawa gospodarczego).

Dlaczego warto?

Master of Business Administration to najwyższy poziom edukacji związanej z biznesem

  • Studia są kluczem do rozwoju kariery w sektorze prywatnym, ale dyplom MBA jest także wysoko ceniony w instytucjach publicznych
  • Studia poszerzają horyzonty, doskonalą umiejętności przywódcze, uzupełniają wiedzę w zakresie nowych trendów w biznesie
  • Studia MBA to nieocenione źródło nowych kontaktów biznesowych i okazja do wymiany know-how między praktykami reprezentującymi różne branże
  • Studia MBA w Wyższej Szkole Ekonomicznej to unikalna możliwość spotkania z ekspertami w obszarach kluczowych dla współczesnego biznesu
  • Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym osoba, która ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA), spełnia warunki formalne określone dla kandydata na członka organu nadzorczego